10+

năm hoạt động

20+

văn phòng

5,000+

khách hàng

Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp cư trú và quyền công dân toàn cầu, đã phục vụ thành công hơn 5.000 khách hàng.

Nhóm của chúng tôi hoạt động tại hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới để đảm bảo quyền công dân thứ hai hoặc nơi cư trú tại những địa điểm đáng mơ ước và mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Khách hàng của chúng tôi mong đợi thế giới. Chúng tôi cung cấp nó.

Nói chuyện với một chuyên gia toàn cầu

Nhóm Latitude có các chuyên gia toàn cầu tại hơn 20 quốc gia. Chúng tôi có thể tư vấn bằng 14 ngôn ngữ. Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp di chuyển đầu tư hoàn hảo.

Nhóm Latitude có các chuyên gia toàn cầu tại hơn 20 quốc gia. Chúng tôi có thể tư vấn bằng 14 ngôn ngữ. Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp di chuyển đầu tư hoàn hảo.

Tin tức

Golden Passports: The Good, the Bad, and the Ugly

01 November, 2023

Golden Passports: The Good, the Bad, and the Ugly

The concept of "golden passports" has been making headlines. But what exactly are golden passports, and why are they in… Đọc thêm >