Back to News

Châu Âu, nguồn cấp tin tức Date: 15 February, 2019

Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Síp thực hiện những thay đổi

Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Síp thực hiện những thay đổi

Vào ngày 13 tháng 2 năm 2019, Hội đồng Bộ trưởng Síp đã phê duyệt sửa đổi Chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch Síp (CIP) nhằm mục đích nâng cao các tiêu chuẩn thẩm định và độ tin cậy của chương trình cũng như giải quyết các mối lo ngại mà Ủy ban EU nêu ra trước đây. Ngoài ra, những thay đổi này sẽ góp phần nghiên cứu và phát triển trong nước và giúp tài trợ cho các sáng kiến ​​nhà ở giá rẻ.

Ba trong số những thay đổi này bắt đầu có hiệu lực ngay lập tức trong khi những thay đổi còn lại sẽ được thực hiện vào ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Thay đổi có hiệu lực ngay lập tức

1. Khoảng thời gian bạn phải giữ khoản đầu tư của mình tăng từ ba đến năm năm (điều này không bao gồm nơi cư trú chính trị giá €500.000 vẫn phải được giữ suốt đời).

2. Để nộp đơn xin quốc tịch thông qua CIP, bạn phải có Visa Schengen hợp lệ tại thời điểm nộp đơn cho chính phủ.

3. Nếu trước đây bạn bị một Quốc gia Thành viên Châu Âu khác từ chối, bạn sẽ không đủ điều kiện để đăng ký CIP Síp.

Những thay đổi bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 năm 2019

1. Ngoài các tiêu chí đầu tư đủ điều kiện, sẽ có hai thành phần quyên góp mới được thêm vào CIP sửa đổi với tổng trị giá €150.000:

– Khoản đóng góp €75.000 cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới

– Đóng góp €75.000 cho Cơ quan Phát triển Đất đai để tài trợ cho các sáng kiến ​​nhà ở giá rẻ

2. Đối với tài sản đang xây dựng phải có giấy phép quy hoạch

3. Các lựa chọn đầu tư đủ điều kiện sẽ được phê duyệt:

– Đầu tư vào ngành vận tải biển sẽ được cho phép

– Trái phiếu Chính phủ sẽ không còn đủ điều kiện

4. Trong thời gian đầu tư 5 năm, bạn có thể thay đổi khoản đầu tư của mình với điều kiện được Bộ Tài chính đồng ý

5. Một công ty thẩm định chuyên môn nước ngoài sẽ được thuê để thực hiện tất cả các bước kiểm tra lý lịch về bạn và thực hiện các tiêu chí phê duyệt chặt chẽ hơn

6. Đối với việc mua bất động sản mới, khoản đầu tư tối thiểu vẫn ở mức 2 triệu euro, tuy nhiên, đối với việc mua bán lại, khoản đầu tư tối thiểu sẽ tăng lên 2,5 triệu euro

Đảm bảo tuổi thọ của CIP

Những cải tiến của chương trình này sẽ đảm bảo CIP mạnh mẽ hơn và giúp xoa dịu một số lo ngại mà Ủy ban EU đã đưa ra trước đó trong một báo cáo hồi tháng 1 về các quốc gia thành viên cung cấp các chương trình quốc tịch và cư trú.

Trong cuộc họp nội các, Bộ trưởng Tài chính, ông Harris Georgiades, đã đề cập đến những khía cạnh tích cực mà CIP đã góp phần phục hồi lĩnh vực bất động sản và giờ là thời điểm thích hợp để CIP bổ sung đóng góp xã hội: “Chúng tôi đảm bảo rằng đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài nhập tịch, quỹ cũng sẽ hướng tới một ngôi nhà giá cả phải chăng cho những người đồng bào của chúng ta đang có nhu cầu.”

Tư vấn Latitude hoan nghênh những cải tiến này. Họ đảm bảo độ tin cậy của chương trình được giữ nguyên thông qua các tiêu chí và tiêu chuẩn lựa chọn chặt chẽ hơn. Cuối cùng, điều này sẽ đảm bảo tuổi thọ của chương trình đã và sẽ tiếp tục có tác động tích cực đến nền kinh tế và phúc lợi xã hội của đất nước.

Để biết thêm thông tin về Chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch Síp, hãy sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi .

Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Síp thực hiện những thay đổi

Date: 15 February, 2019

Posted in: Châu Âu, nguồn cấp tin tức