Back to News

Châu Âu, nguồn cấp tin tức Date: 15 February, 2019

Síp thực hiện các thay đổi trong Chương trình đầu tư lấy quốc tịch

Síp thực hiện các thay đổi trong Chương trình đầu tư lấy quốc tịch

Ngày 13 tháng 2 năm 2019 tHội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Síp đã phê duyệt các sửa đổi đối với Chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch Síp (CIP) với mục đích nâng cao các tiêu chuẩn thẩm định và độ tin cậy của chương trình, đồng thời giải quyết các mối quan ngại trước đây của Ủy ban EU. Ngoài ra, những thay đổi này sẽ đóng góp cho nghiên cứu và phát triển trong nước và giúp tài trợ cho các sáng kiến nhà ở giá rẻ.

Ba trong số những thay đổi này bắt đầu có hiệu lực ngay lập tức trong khi những thay đổi còn lại sẽ được triển khai vào ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Thay đổi có hiệu lực ngay lập tức

1. Khoảng thời gian mà Nhà đầu tư phải nắm giữ khoản đầu tư của mình tăng từ ba đến năm năm (điều này không bao gồm nơi cư trú chính trị giá 500.000 € vẫn phải được giữ suốt đời).

2. Để nộp đơn xin quốc tịch thông qua CIP, người nộp đơn phải có Thị thực Schengen hợp lệ tại thời điểm nộp đơn cho chính phủ.

3. Bất kỳ người nộp đơn nào trước đó đã bị một Quốc gia Thành viên Châu Âu khác từ chối sẽ không đủ điều kiện để đăng ký CIP của Síp.

Thay đổi bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 năm 2019

1. Ngoài các tiêu chí đầu tư đủ điều kiện, sẽ có hai thành phần quyên góp mới được thêm vào CIP sửa đổi với tổng trị giá €150.000:

– Khoản đóng góp €75.000 cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới

– Khoản đóng góp €75.000 cho Cơ quan Phát triển Đất đai để tài trợ cho các sáng kiến nhà ở giá rẻ.

2. Đối với tài sản đang xây dựng phải có giấy phép quy hoạch

3. Các lựa chọn đầu tư đủ điều kiện sẽ được phê duyệt:

– Đầu tư vào ngành vận tải biển sẽ được cho phép

– Trái phiếu Chính phủ sẽ không còn đủ điều kiện

4. Trong thời hạn đầu tư 5 năm, Nhà đầu tư có thể thay đổi khoản đầu tư của mình nếu được sự đồng ý của Bộ Tài chính.

5. Một công ty thẩm định chuyên ngành của nước ngoài sẽ được thuê để thực hiện tất cả các bước kiểm tra lý lịch đối với người nộp đơn và thực hiện các tiêu chí phê duyệt chặt chẽ hơn.

6. Đối với việc mua bất động sản mới, khoản đầu tư tối thiểu vẫn ở mức 2 triệu Euro, tuy nhiên, đối với việc mua bán lại, khoản đầu tư tối thiểu sẽ tăng lên 2,5 triệu Euro.

Đảm bảo tuổi thọ của CIP

Những cải tiến của chương trình này sẽ đảm bảo CIP mạnh mẽ hơn và giúp xoa dịu một số lo ngại mà Ủy ban EU đã đưa ra trước đó trong một báo cáo hồi tháng 1 về các quốc gia thành viên cung cấp các chương trình quốc tịch và cư trú.

Trong cuộc họp nội các, Bộ trưởng Tài chính, ông Harris Georgiades, đã đề cập đến những khía cạnh tích cực mà CIP đã đóng góp vào sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản và giờ là thời điểm thích hợp để CIP đóng góp cho xã hội. Ông nói: “Chúng tôi đảm bảo rằng đối với mỗi lần nhập quốc tịch của một nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ cũng sẽ hướng tới một ngôi nhà giá cả phải chăng cho những công dân đang gặp khó khăn của chúng tôi”.

Công ty Tư vấn Latitude hoan nghênh những cải tiến này sẽ đảm bảo giữ nguyên độ tin cậy của chương trình thông qua các tiêu chí và tiêu chuẩn lựa chọn chặt chẽ hơn. Cuối cùng, điều này sẽ đảm bảo tuổi thọ của chương trình đã và sẽ tiếp tục có tác động tích cực đến nền kinh tế và phúc lợi xã hội của đất nước.

Để biết thêm thông tin về Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Síp, vui lòng liên hệ với Omar Mina bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi .

Síp thực hiện các thay đổi trong Chương trình đầu tư lấy quốc tịch

Date: 15 February, 2019

Posted in: Châu Âu, nguồn cấp tin tức