Với hơn 100 chuyên gia toàn cầu tại hơn 20 quốc gia, Tập đoàn Latitude cung cấp hỗ trợ bằng 14 ngôn ngữ khác nhau bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Malta, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Afrikaans, tiếng Quảng Đông, tiếng Ả Rập, tiếng Hindi, tiếng Punjabi, tiếng Urdu, tiếng Tagalog và tiếng Gujarati.

Khách hàng của chúng tôi mong đợi thế giới. Chúng tôi cung cấp nó.