Công cụ truy cập quốc gia

Khi số lượng các chương trình công dân tiếp tục tăng lên, điều quan trọng hơn là xác định quyền truy cập quốc gia miễn thị thực duy nhất của một hộ chiếu cụ thể so với hộ chiếu khác thay vì chỉ tổng số quốc gia miễn thị thực.

Công cụ này sẽ giúp bạn xác định các quốc gia miễn thị thực duy nhất khi so sánh hai chương trình tương tự và giúp bạn xác định xem chương trình bạn đang chọn có tất cả các quốc gia miễn thị thực quan trọng đối với bạn hay không.

Select programmes for comparison