Back to Team

Ronit Sharma

Đối tác chiến lược

Ronit là một giám đốc kinh doanh dày dạn kinh nghiệm, chuyên gia cư trú & quốc tịch và có 20 năm kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và di cư đầu tư, bao gồm cả HSBC, Henley & Partners và Tập đoàn Luật Giải pháp Nhập cư, nơi ông hiện đang là Giám đốc Toàn cầu của các Chương trình Nhập cư Đầu tư Quốc tế. Ronit là Người sáng lập &; Giám đốc điều hành của Immigrant Investor Group, Inc., một công ty hỗ trợ các cá nhân có giá trị ròng cao và gia đình của họ đạt được các mục tiêu di dời và di chuyển.

Ronit đóng vai trò là Đối tác chiến lược của Latitude, bằng cách hỗ trợ các sáng kiến phát triển kinh doanh và thị trường của Latitude tại các vị trí địa lý quan trọng, bao gồm Nam Á và Canada. Ronit có trụ sở tại thủ đô tài chính của Canada, Toronto, và do đó là một nguồn lực quan trọng cho các khách hàng Latitude nhập cư vào Canada.

Thông thạo tiếng Anh, đàm thoại bằng tiếng Pháp, tiếng Hindi và tiếng Punjabi

Qualifications

Tú tài Thương mại Danh dự - Tài chính và Kinh doanh Quốc tế