Back to Team

David Regueiro Santalla

Giám đốc điều hành Tập đoàn

David bắt đầu sự nghiệp của mình ở Ireland làm việc cho Hewlett Packard và ngay sau đó đảm nhận vai trò tại Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Đài Loan nhằm hỗ trợ các công ty Tây Ban Nha muốn phát triển và phát triển kinh doanh mới tại Đài Loan. David hiện đang lãnh đạo các hoạt động nhóm của Latitude từ cơ sở nhà của anh ấy ở Dubai.

Từ năm 2010 đến năm 2015, David và nhóm của ông tại ACTi Corporation đã đạt được thu nhập cao nhất trong lịch sử của công ty, thúc đẩy tăng trưởng hai con số ở tất cả các lãnh thổ của công ty.

Năm 2015, ông gia nhập Mimoun Assraoui để phát triển RIF Trust Investments thành vị trí lãnh đạo trong các Chương trình Đầu tư Quốc tịch Caribbean và Chương trình Cư trú Châu Âu.

Sau khi sáp nhập giữa RIF Trust và Latitude vào năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Tập đoàn của Tập đoàn Latitude.

Ông là Kỹ sư Khoa học Máy tính, thành viên của IMC và cũng là thành viên của Hội đồng Kinh doanh Tây Ban Nha tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

David thông thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và cũng có thể nói tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Quan Thoại.

Qualifications

MCS, IMCM