Back to News

Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức Date: 30 December, 2020

St Lucia kéo dài thời hạn lựa chọn trái phiếu cứu trợ COVID-19

St Lucia kéo dài thời hạn lựa chọn trái phiếu cứu trợ COVID-19

Chính phủ St Lucia đã phê duyệt gia hạn “Trái phiếu cứu trợ COVID-19 đặc biệt” thêm một năm. Ngày hết hạn sửa đổi hiện tại là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Chương trình đầu tư lấy quốc tịch St Lucia (CIP) là chương trình duy nhất trên thế giới cung cấp trái phiếu như một khoản đầu tư đủ điều kiện. Tùy chọn này yêu cầu mua trái phiếu không tính lãi với giá trị 250.000 đô la Mỹ cho một gia đình có tối đa bốn người.

  • Một người nộp đơn được yêu cầu giữ trái phiếu trong năm năm
  • Một cặp vợ chồng phải giữ trái phiếu trong sáu năm
  • Một gia đình bốn người được yêu cầu giữ trái phiếu trong bảy năm. Thời gian nắm giữ này có thể giảm đối với một gia đình từ tối đa bốn người xuống còn năm năm nếu họ mua trái phiếu trị giá 300.000 đô la Mỹ

Ngoài ra còn có một khoản phí hành chính không hoàn lại là 30.000 đô la Mỹ. Phí thẩm định thường xuyên và lệ phí hộ chiếu cũng được áp dụng.

Hộ chiếu St. Lucia cho phép du lịch miễn thị thực tới 146 quốc gia nhưng điều đó khác với các CIP khác như thế nào? Truy cập Công cụ tiếp cận quốc gia của chúng tôi để so sánh các quốc gia miễn thị thực duy nhất mà mỗi CIP cung cấp.

Để biết thêm thông tin về tùy chọn Trái phiếu cứu trợ COVID-19 hoặc khoản đóng góp truyền thống cho Quỹ kinh tế quốc gia, vui lòng truy cập trang Đầu tư lấy quốc tịch St Lucia của chúng tôi.

St Lucia kéo dài thời hạn lựa chọn trái phiếu cứu trợ COVID-19

Date: 30 December, 2020

Posted in: Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức