Back to News

Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức Date: 12 September, 2018

Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Grenada thông báo thay đổi

Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Grenada thông báo thay đổi

Sau khi ông Thomas Anthony được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới của Đơn vị đầu tư lấy quốc tịch Grenada , những cải tiến tiếp theo của chương trình đã được công bố gần đây.

Điều hấp dẫn nhất trong số những cải tiến này là việc mở rộng danh mục phụ thuộc. Lần đầu tiên đối với Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Caribe (CIP), Grenada giờ đây sẽ cho phép anh chị em ruột của người nộp đơn chính và vợ/chồng của họ được đưa vào đơn đăng ký miễn là họ chưa kết hôn hoặc có con.

Những thay đổi khác bao gồm cha mẹ phụ thuộc không còn bị yêu cầu phụ thuộc tài chính vào người nộp đơn chính và trẻ em phụ thuộc trên 18 tuổi không còn phải đăng ký vào một tổ chức sau trung học.

Giám đốc Bán hàng Toàn cầu của Latitude, ông Jon Green, giải thích: “Đây là những điểm khác biệt thực sự của chương trình chắc chắn sẽ mang lại cho CIP Grenada lợi thế cạnh tranh so với các CIP khác trong khu vực. Đối với những gia đình có con vừa mới tốt nghiệp, đây sẽ là lựa chọn CIP duy nhất cho phép họ được đưa vào đơn đăng ký của phụ huynh. Những cải tiến này kết hợp với thực tế Grenada là một quốc gia có hiệp ước thị thực E2 với Hoa Kỳ chắc chắn sẽ làm tăng nhu cầu đối với chương trình.”

Một thông báo đáng hoan nghênh khác liên quan đến việc bán lại các tài sản đủ điều kiện. Những người sử dụng tùy chọn bất động sản làm khoản đầu tư đủ điều kiện giờ đây sẽ có thể bán lại tài sản và nó sẽ đủ điều kiện cho người mua tiếp theo để có quốc tịch miễn là đạt được mức đầu tư tối thiểu và khoản đóng góp bắt buộc của chính phủ được thực hiện.

Những cải tiến chương trình này dự kiến sẽ có hiệu lực sau khi luật tương ứng được sửa đổi, dự kiến vào cuối tháng này.

Để thảo luận về tính đủ điều kiện của bạn đối với Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Grenada, hãy liên hệ với Giám đốc điều hành Caribbean của chúng tôi, Christopher Willis, bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi .

Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Grenada thông báo thay đổi

Date: 12 September, 2018

Posted in: Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức