Back to Team

Vafa Bagherpoor

Giám đốc quan hệ đối tác – B2B

Vafa có nhiều kinh nghiệm trong ngành Đầu tư Quốc tịch. Cô ấy có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh trong việc đạt được và xử lý các khách hàng đa dạng. Vafa định hướng nhiệm vụ và cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Sinh ra và lớn lên ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vafa là người nói được ba thứ tiếng. Cô ấy thích nghi tốt để phục vụ cho các quốc tịch khác nhau. Vafa dễ tiếp thu khách hàng và nhu cầu của họ.

Qualifications

BSc (Hệ thống thông tin máy tính)