Back to Team

Siba Al Saleh

Giám đốc Nhân sự - Trung Đông &; Châu Phi

Siba có 15+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự. Cô bắt đầu sự nghiệp nhân sự của mình tại quê hương Syria. Siba đã làm như vậy khi đang học lấy bằng tại Đại học Damascus. Cô kết hợp cuộc sống đại học với công việc.

Đảm nhận vị trí chuyên gia phát triển và đào tạo nhân viên, Siba chuyển đến UAE vào năm 2014. Tại đây cô đã phát triển mạnh mẽ. Siba đã tạo dựng mối quan hệ với các chuyên gia cùng chí hướng ở Abu Dhabi, Dubai và Sharjah.

Tại công ty trước đây của cô trong ngành Dầu khí, Siba chuyển sang một vai trò tổng quát hơn. Sau đó, cô bắt đầu có nhiều trách nhiệm hơn ở Trung Đông và Âu Á. Siba gia nhập RIF Trust, một phần của Latitude Group, vào tháng 11/2021.

Qualifications

Cử nhân Xã hội học)