Back to Team

Safa Kasaei

Tư vấn bán hàng

Safa là một chuyên gia đa ngôn ngữ với nền tảng đa dạng. Điều này bao gồm làm việc như một đại lý bất động sản ở Türkiye. Tại đây, cô đạt được những con số bán hàng ấn tượng.

Trước đó, đắm chìm trong thế giới nghệ thuật, Safa tập trung vào việc giám tuyển và sưu tập. Cô đã triển lãm ở Trung Quốc, Ý và Lebanon. Safa cũng có sách minh họa.

Safa là một thành viên chủ chốt trong nhóm. Cô sở hữu kỹ năng hợp tác, giải quyết vấn đề và tiếp thị kỹ thuật số. Tình yêu dành cho du lịch đã khiến cô gia nhập RIF Trust, một phần của Latitude Group, vào tháng 2/2023.

Qualifications

Cử nhân (Đồ họa và Truyền thông Hình ảnh), MA (Nghệ thuật)