Back to Team

Roma Khilwani

Liên kết Quốc tịch &; Cư trú

Roma gia nhập RIF Trust vào năm 2021. Cô ấy có một nền tảng sâu rộng về quan hệ khách hàng, bán hàng và tiếp thị. Roma coi việc có được quyền cư trú thứ hai hoặc quyền công dân là một trong những quyết định tốt nhất mà người ta có thể đưa ra với tư cách là một doanh nhân. Nó có thể mang lại nhiều quyền lực và tự do hơn cho cuộc sống của bạn.

Đối với Roma, “Di cư đầu tư là một cách để kiểm soát tương lai của bạn.” “Đó là một món quà không ngừng cho đi, vì bạn có thể truyền lại kho báu này cho gia đình và các thế hệ tương lai.”

Roma là cầu nối giữa khách hàng và tổ chức. Hãy liên hệ với cô ấy bất cứ lúc nào và cô ấy sẽ hỗ trợ tốt nhất có thể. Rốt cuộc, như Roma chỉ ra, “Có rất ít tài sản vật chất quan trọng hơn hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận cư trú.”

Qualifications

Chứng nhận di cư đầu tư