Back to Team

Rajneesh Pathak

Đối tác chiến lược

Rajneesh là người sáng lập và Giám đốc điều hành tại GlobalNorth, công ty tập trung vào B2B đầu tiên của Ấn Độ, được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm hỗ trợ các nhà đầu tư đạt được mục tiêu di chuyển toàn cầu của họ. Rajneesh đã liên kết với ngành quản lý tài sản trong hơn hai thập kỷ, xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan chính và tư vấn cho các khách hàng tư nhân và tổ chức. Với sự nhạy bén tuyệt vời, ông đã điều hướng qua các chu kỳ, thực tiễn, chính sách và quy định thị trường khác nhau.

Ông bắt đầu hành trình kinh doanh của mình vào năm 2019, thiết lập ‘Invictus Alternatives’, nền tảng bán hàng và phân phối B2B đầu tiên của Ấn Độ cho các sản phẩm đầu tư thay thế. Niềm đam mê của anh ấy là tìm kiếm những viên ngọc ẩn trong các nhà sản xuất sản phẩm thời đại mới hoặc phát triển mạng lưới đối tác của Invictus Alternatives. GlobalNorth Residency and Citizenship là một spinoff từ một nền tảng chính thức vì ông tin rằng Ấn Độ hiện đã sẵn sàng để xem xét di cư đầu tư theo một cách hoàn toàn mới.

Ông đã giữ vai trò kinh doanh chiến lược với nhiều công ty quản lý đầu tư khác nhau: BNP Paribas, Birla Sun Life, DSP BlackRock (trước đây là DSP Merrill Lynch), Morgan Stanley Investment Management và Kothari Pioneer (quỹ tương hỗ khu vực tư nhân đầu tiên của Ấn Độ).

Rajneesh là một nhà tư tưởng chiến lược, tư vấn cho các gia đình kinh doanh giàu có và các chuyên gia về tính di động của thế hệ và cung cấp các giải pháp trong môi trường quốc tế phức tạp.

Qualifications

Rajneesh tốt nghiệp ngành Thương mại với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Pune về Tài chính.