Back to Team

Mohamed Hegazy

Giám đốc khu vực – Ai Cập

Mohamed là một chuyên gia thành đạt. Ông có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và phát triển kinh doanh. Mohamed có kiến thức sâu rộng về các chương trình đầu tư và đã giúp nhiều HNWIS có được quốc tịch thứ hai.

Tinh thần kinh doanh đã giúp Mohamed bắt đầu và quản lý một văn phòng tại Cairo, Ai Cập. Ông đã giám sát việc thành lập và phát triển thương hiệu. Điều này đã nâng cao nhận thức về RIF Trust, một phần của Tập đoàn Latitude, trong khu vực.

Qualifications

BSc (Kỹ thuật Dầu khí)