Back to Team

Lee Whiteley

Giám đốc Marketing - Châu Âu

Với hơn 20 năm kinh nghiệm tiếp thị, Lee đã tạo ra các chiến lược mạnh mẽ trong cả lĩnh vực B2B và B2C trên các thị trường đa dạng, chẳng hạn như Anh, Bắc Mỹ và Úc. Chuyên môn của ông nằm ở việc thu hút khách hàng, nơi ông luôn hợp lý hóa chi phí trong khi nâng cao giá trị trọn đời của khách hàng.

Một trong những thế mạnh độc đáo của Lee là nhanh chóng giải quyết các vấn đề về hành trình của khách hàng đang gặp khó khăn, thực hiện các thay đổi có tác động dẫn đến việc kích hoạt lại nhanh chóng các quy trình bán hàng và ROI được cải thiện. Khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực nhanh chóng này đã được chứng minh là có hiệu quả trên vô số lĩnh vực.

Đổi mới là một phần không thể thiếu trong cách tiếp cận của Lee, củng cố khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và thành công đáng kể trên thị trường. Với tầm nhìn chiến lược và hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về việc mang lại kết quả, hồ sơ chuyên nghiệp của Lee thể hiện sự lão luyện trong việc làm chủ các bối cảnh tiếp thị phức tạp.