Back to Team

Juliana Cloutier

Đối tác chiến lược

Juliana là thường trú nhân của hai quốc gia và đang trong quá trình xin quốc tịch thứ ba. Cô đã sống ở tám quốc gia trên khắp ba châu lục. Cá nhân cô đã trải nghiệm giá trị và lợi ích của quyền công dân đa dạng và cam kết giúp đỡ những người khác đạt được điều tương tự.

Sự nghiệp quốc tế của Juliana bắt đầu vào năm 2000 khi làm việc trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế. Hoạt động của cô trong ngành Di cư Đầu tư bắt đầu vào năm 2008 khi cô làm việc cho Dịch vụ Di trú Đầu tư Toàn cầu của HSBC tại London, Vương quốc Anh. Juliana hiện là Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Alta Invest, Inc., một công ty chuyên hỗ trợ các cá nhân thành công và gia đình của họ vươn ra toàn cầu.

Juliana gia nhập Latitude, với tư cách là Đối tác chiến lược, bằng cách hỗ trợ các sáng kiến phát triển kinh doanh và thị trường của Latitude ở Mỹ Latinh.

Juliana thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha

Qualifications

Cử nhân (Tài chính và Đầu tư) Đại học Thành phố New York, Hoa Kỳ Thành viên Hội đồng Di cư Đầu tư (IMCM), Thụy Sĩ