Back to Team

Jessica Echendu

Liên kết Quốc tịch &; Cư trú

Là nhân viên đầu tiên trong đội Nigeria, Jessica là một nhân viên chủ chốt. Bà là người có công trong việc thiết lập các quy trình và thủ tục hành chính đã giúp doanh nghiệp phát triển mạnh.

Jessica đã thêm quản lý bán hàng và khách hàng vào trách nhiệm công việc của mình và đã thể hiện cam kết xuất sắc để đạt được kết quả chất lượng cao. Những điều này đã góp phần vào sự thành công của công ty.

Jessica có một nền tảng tiếp thị có nghĩa là cô ấy có thể xác định những lợi ích của việc di cư đầu tư và có thể truyền đạt những điều này cho các khách hàng tiềm năng.

Qualifications

LLB (Luật)