Back to Team

Jenna Jang

Associate (Hàn Quốc)

Yuly đã sống và đi du lịch đến nhiều quốc gia khác nhau. Kinh nghiệm cá nhân của cô bao gồm nhiều khía cạnh của giao tiếp và hợp tác cởi mở.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc, Yuly đã đạt được bằng cấp về tâm lý trẻ em. Cô làm việc trong một doanh nghiệp gia đình, giữ nhiều vai trò khác nhau và chuyên về Nhân sự, Đào tạo và Quản lý. Trong thời gian này, Yuly đã phát triển và duy trì mối quan hệ làm việc thành công với cả nhân viên nội bộ và bên ngoài của mình.

Trước khi gia nhập Latitude, Yuly làm việc tại Tập đoàn Delsk trong bộ phận Đầu tư và Nhập cư chuyên về các nước châu Âu. Kinh nghiệm này đã cho Yuly cơ hội chuyên cung cấp các giải pháp nhập cư cho HNWI và các gia đình.