Back to Team

Eric G. Chính

Giám đốc điều hành & Chủ tịch Tập đoàn

Eric là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp di cư đầu tư. Ông đã dành 25 năm để giúp các khách hàng tư nhân di dời khắp thế giới và tư vấn cho các chính phủ về việc tạo ra các chương trình đầu tư thành công.

Là cựu Giám đốc điều hành của Henley &; Partners, Eric đã chủ trì sự tăng trưởng ấn tượng của công ty từ năm 2011 đến năm 2016, giám sát việc mở hơn 20 văn phòng và ra mắt bốn chương trình mới, bao gồm Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta.

Từ năm 1997 đến năm 2011, Eric là người sáng lập và Giám đốc điều hành Dịch vụ Di trú Đầu tư Toàn cầu của HSBC, nơi ông và nhóm của mình đã huy động được hơn 2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và tạo điều kiện cho hơn 5.000 gia đình nhập cư thành công vào Canada và Vương quốc Anh.

Qualifications

Cử nhân (Kinh tế), Thạc sĩ (Kinh tế), IMCM