Back to Team

Christopher Willis

Đối tác quản lý - Latitude Caribbean

Christopher đã giúp mọi người nhập cư và định cư từ năm 1995. Trước khi gia nhập Latitude, ông là Đối tác quản lý của Henley &; Partners, chịu trách nhiệm về các hoạt động ở khu vực Châu Mỹ và Caribe, bao gồm các Chương trình Đầu tư Quốc tịch tại St Kitts &; Nevis, Antigua &; Barbuda, St Lucia và Grenada.

Christopher là thành viên có uy tín của Hội đồng Tư vấn Nhập cư Canada (ICCRC), Hội đồng Di cư Đầu tư (IMC) và Hiệp hội Tư vấn Nhập cư Chuyên nghiệp Canada (CAPIC). Trước đây ông đã phục vụ trong Hội đồng quản trị Quebec của CAPIC và trong Ủy ban Quản trị Quốc gia.

Thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, Christopher là người đóng góp thường xuyên cho các tờ báo và tạp chí cụ thể về nhập cư, đồng thời là diễn giả tại các hội nghị nhập cư và công nghiệp.

Qualifications

BA, IMCM, RCIC