Back to Team

Chong Kean Huat

Đại diện thị trường - Malaysia

Chong Kean Huat chịu trách nhiệm phát triển thị trường Malaysia / Singapore. Ông là một Kế toán viên Công chứng và đã hoàn thành trình độ chuyên môn CPA của mình trong khi ông làm việc với PriceWaterhouseCoopers. Chong đã dành gần 20 năm để hỗ trợ hơn một nghìn khách hàng đầu tư và di cư có tay nghề. Trước đó, ông đã hỗ trợ Dịch vụ Nhà đầu tư Nhập cư Toàn cầu của HSBC trong hơn 10 năm.

Ông cũng là thành viên của Viện Kế toán Malaysia, Viện Kế toán Công chứng Malaysia và là thành viên của Viện Thuế Chartered Malaysia.

Qualifications

MBA (Anh), B. Acct. (Danh dự), CPA (M), CA (M), CTP, FCTIM