Back to News

Châu Âu, nguồn cấp tin tức Date: 10 June, 2020

Những thay đổi quan trọng đối với Chương trình Quốc tịch Malta

Những thay đổi quan trọng đối với Chương trình Quốc tịch Malta

Chính phủ Malta thông báo họ sắp đạt được hạn ngạch 1.800 cho Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta (MIIP) – Chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch uy tín nhất và được xếp hạng số một thế giới.

thay đổi:

Chính phủ sẽ xem xét chương trình và có khả năng sẽ thực hiện những thay đổi quan trọng, bao gồm cả việc loại bỏ yêu cầu mua €150.000 trái phiếu chính phủ nhưng tăng chi phí đóng góp không thu hồi được.

Tác động đến khách hàng

Không còn nhiều thời gian để khách hàng cân nhắc xem họ có muốn tiếp tục theo các quy định hiện hành hay không. Chương trình hiện tại chỉ có sẵn cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2020. Khách hàng có ít hơn 50 ngày để đảm bảo vị trí của họ.

Những khách hàng muốn tiếp tục sẽ cần phải làm như vậy trong vài tuần tới và có khả năng tiết kiệm được €150.000 .

Bước đầu tiên là hoàn thành và gửi lại biểu mẫu thẩm định ban đầu của Latitude cùng với bản sao hộ chiếu của tất cả các thành viên gia đình sẽ được đưa vào đơn đăng ký. Điều này sẽ cho phép chúng tôi tiến hành các kiểm tra tuân thủ cần thiết để đảm bảo khách hàng có xác suất cao được chấp nhận và chúng tôi có thể tiếp nhận họ.

Nếu khách hàng vượt qua quá trình thẩm định ban đầu, chúng tôi sẽ chuyển sang Thỏa thuận khách hàng và yêu cầu người trả trước ban đầu. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc với đơn xin cư trú của họ và yêu cầu cuộc hẹn sinh trắc học với MIIPA. Cuộc hẹn này phải được đảm bảo trước ngày 31 tháng 7 .

Cuối cùng, đơn xin nhập quốc tịch phải được nộp trước ngày 30 tháng 9 để đảm bảo có chỗ theo các quy định về quốc tịch hiện hành. Nếu chúng tôi bắt đầu quá trình trong một hoặc hai tuần tới, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian

Điều gì xảy ra nếu khách hàng không thể tiếp tục vào lúc này?

Nếu bất kỳ khách hàng nào không đến kịp theo quy định hiện hành hoặc cố tình chờ đợi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các quy định mới ngay khi chúng được Chính phủ công bố chính thức. Như đã đề cập trước đó, các quy định mới có thể sẽ làm tăng khoản đóng góp không hoàn lại 150.000 € để bù đắp cho việc loại bỏ yêu cầu mua trái phiếu.

Liên hệ

Để tiếp tục với đơn đăng ký hoặc yêu cầu thêm thông tin về MIIP, vui lòng liên hệ với Ryan Darmanin trên điện thoại di động của anh ấy (+356 7929 3343) hoặc qua email ryan.darmanin@latitudeworld.com .

Những thay đổi quan trọng đối với Chương trình Quốc tịch Malta

Date: 10 June, 2020

Posted in: Châu Âu, nguồn cấp tin tức