Back to News

Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức Date: 20 January, 2020

Lời chứng thực của khách hàng: Câu chuyện thành công về quyền công dân Dominica

Lời chứng thực của khách hàng: Câu chuyện thành công về quyền công dân Dominica

Một trong những câu chuyện thành công về quyền công dân Dominica của RIF Trust và khách hàng quan trọng FA đã được giới thiệu trong số mới nhất của UGlobal, một tạp chí toàn cầu tập trung vào nền tảng giáo dục, kết nối và tiếp thị cho nhập cư đầu tư toàn cầu.

Để xem bài viết, hãy theo liên kết: https://www.uglobal.com/en/immigration/posts/qa-you-cannot-put-a-price-on-freedom/

Lời chứng thực của khách hàng: Câu chuyện thành công về quyền công dân Dominica

Date: 20 January, 2020

Posted in: Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức