Ban chấp hành

Bảng điều khiển

quản lý quốc gia

Aleksandra Smolen

Aleksandra Smolen

Business Development Manager - Hong Kong

Tìm hiểu thêm
Mohammad Motavasel

Mohammad Motavasel

Regional Director & Managing Director - Türkiye

Tìm hiểu thêm
Ranny Muasher

Ranny Muasher

Regional Director & Managing Director - Nigeria

Tìm hiểu thêm

Việc bán hàng

Leila Bagheri

Leila Bagheri

Citizenship & Residency Director

Dusan Marinkovic

Dusan Marinkovic

Client Relationship Director

Hossam Salem

Hossam Salem

Citienzenship & Residency Consultant

Ibrahim Abdelnabi

Ibrahim Abdelnabi

Citizenship and Residency Consultant

Tiếp thị

Trưởng phòng

Đối tác chiến lược