Back to News

Avrupa, Haber akışı, Karayipler Date: 11 Şubat, 2020

Kayıp On Yıl – Bir Brexit tartışması

Kayıp On Yıl – Bir Brexit tartışması

İkamet ve vatandaşlık çözümleri sunan Latitude Consultancy’nin CEO’su Eric Major, Brexit’i değerlendirerek ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla hayal kırıklığına uğrayanlar için çözümler sunuyor.

Üç buçuk yıl süren çetin müzakereler ve siyasi tartışmaların ardından Birleşik Krallık 31 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Birliği’nden ayrıldı. Şüphesiz Brexit, Britanya’nın AB ve dünyanın geri kalanıyla ticaret yapma biçimini yeniden tanımlayacaktır. Birleşik Krallık-AB ilişkilerinde yeni bir döneme girerken, vatandaşların uzun ve kısa vadede hareketlilik özgürlüğünü korumak için ne gibi seçenekleri olduğunu değerlendirelim.

Elbette herkes, İrlanda, İtalya veya Portekiz gibi AB diasporalarından gelen ve AB hareketlilik ve yerleşim haklarını kolayca geri almalarını sağlayacak aile soyuna sahip olma şansına sahip değildir. Neyse ki, Brexit sonrası dünyada AB’ye erişim ve ayrıcalıkları yeniden kazanmanın, sadece serbest dolaşıma izin vermekle kalmayıp aynı zamanda vergi avantajları sağlayacak yatırım yolları ve Brexit’in kesinlikle getireceği belirsiz on yıldan korunmak için halefiyet planlama stratejileri de dahil olmak üzere bir dizi yolu var.

Dikkate alınması gereken faktörler miras, vergiler ve kişisel zaman çizelgesidir. AB içinde ilginç yatırım seçenekleri mevcuttur, ancak bazı yatırımcılar bahislerini korumak için daha uzaklara da bakmak isteyebilir.

Eric Major şöyle açıklıyor, “Geleneksel olarak birçok emekli Avrupa’nın güneşli bölgelerinde gayrimenkule yatırım yapmıştır: Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz. Brexit sonrası dönemde bu yatırımları elde etmek daha az kolay olacaktır. Örneğin emekliler, altın yıllarını güneş altında geçirmek için uygun ikamet statüsüne ihtiyaç duyacaklardır.

Eric Major sözlerine şöyledevamediyor: “Brexit’in gerçekleşmesiyle birlikte, Birleşik Krallık’taki ve uluslararası ticari faaliyetlerinden gelir elde etmeye devam eden Britanya vatandaşlarının, önümüzdeki on yıl içinde Birleşik Krallık’ta yaşanması muhtemel daha sert ekonomik koşullara kendilerini hazırlamaları gerekecek.”

Birleşik Krallık AB’den kötü bir şekilde boşanmasının bedelini nasıl ödeyecek ve yeni bir ekonomik ve siyasi gerçekliğe nasıl uyum sağlayacak? Her ayrılıkta olduğu gibi bu yolculuk da zaman alacaktır. Önce en zor (ve en pahalı) kısım olan ‘çıkarma’, ardından yeni ticaret düzenlemeleri ve vize rejimleriyle ‘yeniden uyum’ geliyor. Bu ‘yeni gerçeklik’ yerleşmeye başladığında ve nihayet ayarlamalar yapıldığında, Major bir on yıl kaybedeceğimizi öngörüyor.

Ancak, AB’de yerleşim haklarını kolaylaştırabilecek bir dizi ikamet ve vatandaşlık çözümü bulunduğundan, becerikli müşterilerin korkmasına gerek yoktur. Gerçekten de, Avrupa Birliği içinde, bir dizi yargı alanı halihazırda AEA üyesi olmayan başvuru sahiplerine çözümler sunmaktadır. Bunlar, AB’den boşanmanın son aşamaları da tamamlandığında İngiliz vatandaşları için de seçenek haline gelecektir.

Örneğin hem Malta hem de Kıbrıs, AB yerleşim haklarının korunmasını sağlamak için en hızlı ve en kapsamlı yol olan yatırım yoluyla vatandaşlık programları sunmaktadır. Kıbrıs’ta uygun yatırım tutarı 2 milyon Avro olup, 150.000 Avro tutarında ek bir devlet katkısı yapılması gerekmektedir. Malta’nın Bireysel Yatırımcı Programı, 650.000 Avro devlet katkısı, yıllık en az 16.000 Avro tutarında gayrimenkul kiralanması veya 350.000 Avro tutarında gayrimenkul satın alınması ve 150.000 Avro tutarında devlet tahvili yatırımı karşılığında vatandaşlık sunmaktadır.

Benzer şekilde Portekiz, dünya çapındaki gelirlerini on yıla kadar saklamalarına yardımcı olarak emekliler ve emekliler arasında oldukça popüler olan Sürekli Olmayan Vergi rejimini sunmaktadır. Vergi planlaması için daha az duyurulan ancak aynı derecede ilginç bir teklif, Fransa sınırından sadece 20 km uzaklıkta, Manş Denizi’ndeki çarpıcı bir ada olan Jersey’de mevcuttur. Jersey’de ikamet edenler %20 oranında sabit gelir vergisi öderken, GST (Mal ve Hizmet Vergisi) %5’tir. Jersey’de sermaye kazancı, servet veya stopaj vergisi yoktur ve kurumlar vergisi çoğu şirket için %0, finansal hizmetler sektöründekiler için ise sadece %10’dur.

NATO’nun yeni üyesi ve 2025 gibi erken bir tarihte AB’ye katılmaya aday olan Karadağ’ı da dikkate almakta fayda var. Daha bu sonbaharda, seçilen bölgeye bağlı olarak 250.000 ila 450.000 Avro arasında gayrimenkul yatırımı ve Karadağ Hükümet Fonu’na 100.000 Avro bağış yapılmasını gerektiren Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı başlatılmıştır. Mukimler, %9-11 kişisel gelir vergisi, faiz üzerinden %5 vergi ve mukim olmayanlar için temettü ve telif hakları üzerinden %9 stopaj vergisi ile özel bir vergi rejiminden yararlanabilirler. Karadağ’ın kurumlar vergisi sadece %9’dur.

Daha uzakta, Britanya Denizaşırı Toprakları Anguilla ve Cayman Adaları, Brexit’in ardından olumsuz ekonomik politikalardan korkanlara alternatifler sunuyor. Anguilla’daki Vergi Amaçlı İkamet Programı, dünya çapındaki vergilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek için yıllık 75.000 ABD Doları gerektirmektedir. Anguilla’da gelir, kurumlar, sermaye kazançları ve miras üzerinden vergi alınmamaktadır. Ayrıca, başvuru sahibinin 400.000 ABD Dolarını aşan bir gayrimenkule sahip olması ve bu gayrimenkulu muhafaza etmesi ve müşterinin statüsünün yıllık idari gözden geçirme süreci ile adayla bağlantılarını sürdürmesi gerekmektedir.

Cayman Adaları, yatırım yoluyla ikamet için iki seçenek sunar. İlk seçenek, Cayman Adaları’nda en az 1,2 milyon ABD Doları değerinde bir mülk satın alan nitelikli yatırımcılar için 25 yıllık yenilenebilir oturma iznidir. Bu izin, yatırımcının her yıl Cayman Adaları’nda 30 gün geçirmesini gerektirir. İkinci seçenek ise daimi ikamet belgesidir. Bu, yılda bir gün ikamet etmeyi ve beş yıllık ikametten sonra Britanya Denizaşırı Toprakları pasaportuna başvurma fırsatını gerektirir. Bu seçenek, Cayman Adası gayrimenkulüne minimum 2,4 milyon ABD doları yatırım yapılmasını gerektirir.

Cayman Adaları vergiden muaf bir İngiliz Denizaşırı Bölgesidir – kurumsal, kişisel, sermaye kazancı, miras, mülk veya satış (KDV) vergisi yoktur. Yabancıların arazi mülkiyetine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamakta ve yabancı arazi tutma ruhsatı gerekmemektedir. Cayman Adaları modern bir altyapıya, ABD ve Kanada’dan haftada 55’in üzerinde aktarmasız uçuşa ve dünyadaki en yüksek kişi başına düşen GSYİH oranlarından birine sahiptir.

Eric Major şu sonuca varıyor: “Brexit’in müşterilerimize getirmeye devam ettiği belirsizlikler etrafında plan yapmak her zamankinden daha fazla zorunludur. Önümüzdeki on yılın tehlikelerine odaklanılması gerektiğine inanmıyorum. Müşterilerimiz bu on yıllık yeniden düzenlemeyi ne kadar çabuk kabul ederlerse, Brexit’ten çıkış da o kadar çabuk başlayabilir.”

Kayıp On Yıl – Bir Brexit tartışması

Date: 11 Şubat, 2020

Posted in: Avrupa, Haber akışı, Karayipler