با بیش از 100 کارشناس جهانی در بیش از 20 کشور، گروه Latitude، شرکت مادر Latitude، به 14 زبان مختلف از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، مالتی، پرتغالی، افریقایی، کانتونی، عربی، هندی، پنجابی، اردو، تاگالوگ و گجراتی کمک می کند.

مشتریان ما از دنیا انتظار دارند. ما آن را تحویل می دهیم.