سیاست حفظ حریم خصوصی

لطفا توجه داشته باشید، این صفحه در حال آماده سازی است.

شما می توانید بدون اینکه به ما بگویید کی هستید یا اطلاعاتی در مورد خودتان فاش کنید از وب سایت ما بازدید کنید. با این حال، اگر اطلاعات شخصی خود یا دیگران را به ما بدهید، قول می‌دهیم که با آن به طور ایمن، منصفانه و قانونی رفتار کنیم. ما متعهد به حفظ حریم شما می باشیم.

هنگامی که ما از شما اطلاعات شخصی را به صورت آنلاین درخواست می کنیم، این تنها در پاسخ به درخواست یا استفاده فعال شما از یکی از محصولات یا خدمات آنلاین ما خواهد بود.

اگر برای اولین بار است که اطلاعاتی را به ما می دهید، اهدافی را که در آن زمان از آن استفاده خواهیم کرد، توضیح خواهیم داد. اگر قبلا مشتری هستید، این توضیح در شرایط و ضوابط حساب شما خواهد بود.

داده‌های غیر شخصی شما ممکن است برای مدیریت داخلی و اهداف اداری به سایر دفاتر RIF منتقل شوند. همچنین ممکن است داده‌های شخصی شما به سایر دفاتر RIF برای انجام درخواست‌های شما و/یا انعقاد تعهدات قراردادی ما با شما منتقل شود.

این سند در حال حاضر در حال آماده سازی است.