Back to News

بیانیه های مطبوعاتی Date: 01 مارس, 2018

جشن راه اندازی Latitude – جشنی با دوستان

جشن راه اندازی Latitude – جشنی با دوستان

جشن راه اندازی Latitude در روز جمعه 12 ژانویه در دفتر مرکزی ما در جرسی، جزایر کانال برگزار شد.

مهمانان از پذیرایی و ارائه نوشیدنی توسط مدیر عامل اریک میجر درباره برنامه های Latitude برای آوردن مهاجرت سرمایه گذاری به قرن بیست و یکم با راه حل های نوآورانه ، دسترسی جهانی و رویکرد شفاف برای ارائه خدمات استثنایی به مشتریان خصوصی خود لذت بردند.

ما بسیار خوشحالیم که از دوستان و همکاران بسیاری استقبال می کنیم تا از این مناسبت با ما لذت ببرند و منتظر سالهای موفق بسیاری در آینده هستیم!

جشن راه اندازی Latitude – جشنی با دوستان

Date: 01 مارس, 2018

Posted in: بیانیه های مطبوعاتی