Angle Image

Giới thiệu về Cookies và cách mà chúng tôi sử dụng chúng

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đang xác nhận rằng bạn rất vui khi đồng ý sử dụng cookies của chúng tôi. Trang này cho bạn biết thêm cookies là gì và cách chúng tôi sử dụng chúng.

Cookies là gì?

Cookies là các tệp dữ liệu nhỏ được đặt vào ổ cứng máy tính của bạn hoặc trong bộ nhớ trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Hầu như mọi trang web đều sử dụng cookies.

Cookies được sử dụng cho mục đích gì?

Cookies giúp làm cho trải nghiệm sử dụng trang web của bạn tốt hơn. Ví dụ: chúng có thể nhớ thông tin bạn cung cấp khi bạn đăng ký với một trang web để bạn có thể đăng nhập bằng một lần nhấp tiếp theo. Cookies không lưu trữ bất kỳ thông tin bí mật về cá nhân bạn.

Cookies trên trang web của chúng tôi chỉ đơn giản cho phép chúng tôi theo dõi việc sử dụng chung trang web của chúng tôi chứ không theo dõi hành vi sử dụng cá nhân của bạn.

Cookies có an toàn không?

Vâng, chúng rất an toàn. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ. Chúng không thể nhìn vào máy tính của bạn hoặc đọc bất kỳ thông tin cá nhân hoặc tài liệu nào khác trên ổ cứng của bạn. Cookies không thể truyền virus hoặc cài đặt bất cứ thứ gì có hại lên máy tính của bạn.

Tại sao tôi nên bật cookie?

Chúng tôi muốn bạn giữ cookies hoạt động trên máy tính của bạn trong các lần truy cập vào trang web của chúng tôi vì các phần của trang web dựa vào chúng để hoạt động đúng. Ví dụ: bạn sẽ không thể xem bản đồ vị trí mà không có chúng.

Làm thế nào để tôi có thể tắt cookies?

Để tìm hiểu về cách bật và tắt cookie trong trình duyệt của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng của trình duyệt bên dưới.

Google Chrome