Back to Team

Rael Kwammasi Nigome

Stratejik Ortak Doğu Afrika

Vizyoner ve girişimci bir birey olan Rael, İş Geliştirme, Müşteri Başarısı, B2B, Danışmanlık Satışı ve Müşteri İlişkileri Yönetimi dahil olmak üzere çeşitli kapasitelerde stratejik bir iş ortağı olarak silinmez bir iz bıraktı. İlk deneyimleri onu gelişmekte olan pazarların zorluklarına ve kullanılmayan potansiyeline maruz bırakarak girişimci ruhunu ve dönüştürücü değişimi gerçekleştirme arzusunu körükledi.

Latitude Group’un bir parçası olan RIF Trust’ta Doğu Afrika Bölgesel Stratejik Ortağı olarak Rael, finansal başarıyı artırmak için güven oluşturmaya, ilişkiler geliştirmeye ve paydaşlar ve müşteriler arasında ortak bir vizyon geliştirmeye odaklanmaktadır.

Danışman satış becerilerinden yararlanarak stratejik fırsatları belirler, pazar eğilimlerini analiz eder ve giriş engellerini aşmak için yenilikçi stratejiler geliştirir. Karmaşık düzenleyici çerçevelerde gezinme ve sürekli değişen manzaralara uyum sağlama yeteneği, onu gelişmekte olan Doğu Afrika RCBI pazarında paha biçilmez bir ortak olarak öne çıkarmaktadır.

Qualifications

Lisans (Satın Alma), MBA (Stratejik Planlama ve Yönetim), FPWM